LEADERSHIP

 • Chairman

  HOU Guangming

 • Vice Chairman of Academy Council

  ZHANG Jian

 • Vice-President

  WANG Honghai

 • Vice-President

  SUN Lijun

 • Vice-President

  NI Yuehong

 • Deputy Chairman

  WANG Hongmin

 • Vice President

  YU Jianhong